Pro náramek Ava 2.0+

iOS:
Ujistěte se, že máte na iPhonu povoleno Bluetooth a přístup k  internetu, a že aplikace Ava Fertility může přijímat oznámení push.

Android:
Ujistěte se, že je na vašem Androidu povoleno Bluetooth, služby určování polohy (ikona GPS), a internet a že aplikace Ava Fertility může přijímat oznámení push a má dostatečná oprávnění pro přístup ke službám určování polohy.

1. Otevřete v telefonu aplikaci Ava Fertility.
2. Váš řídicí panel (ikona domu) by měl být první stránkou, která se načte na obrazovce.
3. Klepněte na tlačítko Synchronizovat, které vidíte na ovládacím panelu. Pokud tlačítko na hlavním panelu nevidíte, přejděte do zobrazení „Můj náramek Ava Fertility“ v části „Více“ aplikace.
4. Jakmile je spojení Bluetooth mezi vaším telefonem a aplikací navázáno, kontrolka na horní straně náramku by měla blikat modře.
*Upozorňujeme, že se kontrolka liší od předchozích verzí zařízení Ava.
5. Poté by se měla automaticky spustit synchronizace dat. Během procesu synchronizace se na ukazateli průběhu v horní části řídicího panelu zobrazí „Načítání dat…“ a zobrazí se průběh synchronizace.
6. Po dokončení synchronizace by se váš řídicí panel měl aktualizovat a zobrazovat vaše data ze včerejší noci. Pokud se automaticky neaktualizuje, přejděte v aplikaci na jinou obrazovku a poté se vraťte.