Vaše data jsou vždy viditelná v aplikaci, abyste si je mohla prohlédnout. Kromě toho si můžete vygenerovat svou osobní Zprávu o cyklu v aplikaci Ava Fertility a poslat si ji jako PDF. Zobrazí se vám klíčová data  vašich až 12 posledních cyklů. Přejděte v aplikaci na „Více“ a klepnutím na „Zpráva o cyklu“ vygenerujte zprávu.