Pro náramek Ava Fertility verze 2.0 a vyšší:
Svítí žlutě = náramek je třeba synchronizovat
Bliká žlutě = náramek je třeba nabít
Bliká červeně a vibruje = náramek nošený při nabíjení; sejměte náramek nebo zastavte nabíjení
Bliká zeleně = probíhá nabíjení
Svítí zeleně = nabíjení dokončeno
Svítí zeleně a vibruje = náramek je připraven k záznamu dat
Bliká modře = data se přenášejí