„Náramek Ava má vestavěný signál Bluetooth.  Aby bylo možné přenášet data z náramku do aplikace v telefonu, musí být také zapnuto rozhraní Bluetooth vašeho telefonu, aby se obě zařízení vzájemně spárovala.
 
Když spárujete nebo synchronizujete náramek s aplikací, tento proces párování používá toto připojení Bluetooth.