Ano, když přejdete z režimu  "Snažím se otěhotnět" do režimu "Jsem těhotná" nebo naopak, budete moci vidět vše, co bylo zaznamenáno v jiném režimu. Možnosti protokolování se však pro každý režim liší. V režimu "Jsem těhotná" nemůžete zaznamenat menstruaci ani těhotenský test, zatímco v režimu "Snažím se otěhotnět" můžete zaznamenat své prenatální příznaky.