Algoritmus rozpozná, kdy vaše tělo signalizuje, že vstupuje do plodného období. Ava Fertility však není určena k diagnostice částečné nebo úplné neplodnosti.