Upewnij się, że przestrzegasz zasad dotyczących haseł, które mamy dla Twojego własnego bezpieczeństwa:


  • Minimum 10 znaków
  • Maksymalnie 128 znaków
  • Hasło musi zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny(!""#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{ |}~)
  • Żadne spacje przed lub po haśle nie są dozwolone