Uważamy użytkowniczkę za w ciąży, jeśli spełnione są wszystkie poniższe wymagania:

Użytkowniczka przeszła w tryb ciąży w aplikacji Ava Fertility. (Gwarantuje to, że liczymy tylko użytkowniczki, którzy wyraźnie informują aplikację, że są w ciąży.

Nie liczymy użytkowniczek jako kobiet w ciąży, które, na przykład: po prostu nie wchodzą w okres menstruacyjny przez dłuższy czas.

Użytkowniczka przebywała w trybie ciąży w aplikacji Ava Fertility przez co najmniej 30 dni. (Gwarantuje to, że nie liczymy użytkowniczek, które przeszły na tryb ciąży z ciekawości, aby poznać ten tryb).

Użytkowniczka aktywnie korzystała z Ava w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających ciążę. (Jest to dodatkowa osłona, która zabezpiecza to, że nie liczymy użytkowniczek, które mogły zaprzestać stosowania Ava  przed zajściem w ciążę.)