Częstotliwość oddychania mierzy liczbę oddechów na minutę, znaną również jako częstość oddechów na minutę.


Literatura naukowa wskazuje, że częstość oddychania jest wyższa w fazie lutealnej niż w fazie folikularnej. Częstość oddychania może się znacznie różnić w ciągu dnia ze względu na wykonywane przez Ciebie czynności, ale typowe tempo oddychania podczas snu jest znacznie bardziej stabilne i wynosi od 10 do 25 uderzeń na minutę.


Algorytm Ava wykorzystuje częstość oddechów jako jeden z parametrów do określania prognoz płodności.