Ava Fertility je nositelný zdravotnický prostředek, u kterého je klinicky prokázáno, že dokáže identifikovat jak začátek, tak konec plodného období a identifikuje pět dní v cyklu, kdy je nejlepší pokusit se  o miminko. Je schválen FDA v USA a CE certifikován v Evropě. 

Níže uvedené informace jsou návod k použití. Pokud potřebujete detailnější informace, zda je Ava Fertility pro vás to pravé, zeptejte se svého lékaře.

Ano: Váš cyklus je pravidelný a jeho délka je mezi 24–35 dny
Ava Fertility bude pracovat s cykly o něco kratšími nebo delšími, než je 28denní průměr, za předpokladu, že budou mít stále stejnou délku.

Ano: Máte endometriózu
Ava Fertility lze použít pokud trpíte endometriózou, pokud se nevyskytnou závažné  komplikace (např. zjizvení, srůsty atd.), které negativně ovlivní plodnost.

Ano: Používáte alternativní metodu početí
Ava Fertility lze použít k načasování i jiných metod početí než je pohlavní styk, např. intrauterinní inseminace (IUI)

Ano: Kojíte
Ava Fertility lze používat během kojení, jakmile se vrátí váš cyklus.

Ne: Užíváte hormonální antikoncepci
Ava Fertility funguje tak, že snímá fyziologické změny související s vašimi přirozenými hladinami hormonů.

Ne: Délka vašeho cyklu není v rozmezí 24 - 35 dní.
Ava nebyla testována na ženách s nepravidelným cyklem mimo toto rozmezí.