Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci Ava Fertility z obchodu App Store™ nebo Google Play™. Vytvořte a nastavte si účet. Klikněte zde. Ujistěte se, že máte svůj náramek Ava připravený.

Když aplikaci poprvé začnete používat, zeptá se vás na několik otázek, které jsou nezbytné pro optimální fungování Ava Fertility (např. ohledně historie vašeho cyklu). Správné odpovědi jsou důležité – vyhraďte si prosím několik minut na to, abyste si tyto otázky pečlivě prošla.

Před prvním nošením náramku postupujte podle pokynů na obrazovce a spárujte svůj náramek Ava s aplikací. Také se ujistěte, že náramek nabíjíte alespoň 4 hodiny před prvním použitím a minimálně dvě hodiny denně, dokud se jeho LED nerozsvítí zeleně.

Před spaním si připevněte náramek Ava na nedominantní zápěstí. Bílý povrch senzoru by měl sedět za kloubem zápěstí, přitisknutý ke  kůži. Utáhněte pásek tak, aby přiléhal a neklouzal.

Když ráno otevřete aplikaci, uvidíte předpokládanou denní indikaci plodnosti. Potvrďte to klepnutím na tlačítko „Synchronizovat moje data“ na domovské obrazovce.
 
Po synchronizaci, aplikace zobrazí vaši denní předpověď plodnosti (nízká, vysoká nebo maximální plodnost). Důsledné nošení náramku a synchronizace vašich dat povede k nejpřesnějším předpovědím plodnosti.