Své informace můžete vidět na první pohled na třech místech:

 1. Ve vašem kalendáři: Fialová tečka nad datem znamená, že jste v tento den něco zaznamenala. Klepnutím nebo vytažením minišipky nahoru v polovině dolní části obrazovky zobrazíte vše, co jste v daný den zadala.

2. Na obrazovce protokolování: vyberte požadované datum. Kategorie, ve kterých jste něco zaznamenala, jsou zvýrazněny zeleným zaškrtnutím.

3. Ve zdravotních tabulkách: pokud vyberete datum, můžete se posunout dolů do spodní části obrazovky a zobrazit zaznamenané informace pro daný den.