Możesz zobaczyć swoje wpisy natychmiast w trzech miejscach:


1. W Twoim kalendarzu: Fioletowa kropka nad datą oznacza, że wpisywałaś zdarzenie w tym dniu. Stuknij lub przeciągnij ministrzałkę w górę w pobliżu środkowej dolnej części ekranu, aby zobaczyć wszystko, co wpisałaś tego dnia.


2. Na ekranie logowania: wybierz żądaną datę. Kategorie, w których wpisywałaś zdarzenia są wyróżnione zielonym znacznikiem.


3. Na wykresach zdrowia: jeśli wybierzesz datę, możesz przewinąć w dół ekranu, aby zobaczyć zarejestrowane objawy tego dnia.