První den nového cyklu zobrazí Ava Fertility na domovské obrazovce zprávu o správné synchronizaci dat v předchozím cyklu. Vypočítává se jako procento nocí, kdy jste synchronizovali data s dostatečnou kvalitou dat.

Chcete-li zkontrolovat, jak často jste data celkově synchronizovala, navštivte v aplikaci „Můj profil“ a podívejte se na průměrnou četnost synchronizace.