Pierwszego dnia nowego cyklu Ava Fertility wyświetla na ekranie głównym komunikat o zgodności z poprzednim cyklem. Jest to obliczane jako procent nocy, w których dane zostały zsynchronizowane z odpowiednią jakością danych.


Jeśli chcesz sprawdzić ogólną częstotliwość synchronizacji, wejdź na „Mój profil” w aplikacji, aby zobaczyć średni współczynnik synchronizacji.