Vaše zpráva o cyklu vám poskytuje přehled základních charakteristik vašich minulých cyklů.
 
Konkrétněji zahrnuje informace týkající se délky vašeho cyklu, vaší menstruace (trvání a intenzita krvácení), špinění a vaší předpokládané ovulace za posledních 12 dokončených cyklů, které jste zaznamenali s Ava Fertility.

Zpráva o cyklu bude k dispozici, jakmile dokončíte jeden měsíční cyklus a synchronizujete alespoň jedenkrát data pomocí Ava Fertility. Není možné zvolit, které cykly jsou zahrnuty nebo vyloučeny z výkazu cyklu.