Twój raport z cyklu zawiera przegląd podstawowych cech Twoich poprzednich cykli.


Mówiąc dokładniej, zawiera informacje dotyczące długości cyklu, okresu (czasu trwania i intensywności przepływu), plamienia i przewidywanej owulacji w ciągu ostatnich 12 pełnych cykli na maksymalnym poziomie, które zarejestrowałaś w aplikacji.


Raport cyklu staje się dostępny po ukończeniu jednego cyklu w przeszłości i zsynchronizowaniu co najmniej jednego punktu danych za pomocą Ava. Nie można wybrać, które cykle zostaną uwzględnione lub wyłączone z raportu cykli.