Pro iOS – přejděte do zobrazení „Více“ a potom klepněte na zprávu o cyklu.
Pro Android – otevřete hlavní nabídku z levé strany a poté klepněte na zprávu o cyklu.

Přidejte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávu odeslat, a klepněte na „E-mailovou zprávu“. Zpráva o cyklu bude poté odeslána jako soubor PDF na zadanou e-mailovou adresu.