W systemie iOS — przejdź do widoku „Więcej”, a następnie dotknij raportu cyklu. 

W przypadku systemu Android – otwórz menu główne z lewej strony, a następnie dotknij raportu cyklu.


Dodaj adres e-mail, na który chcesz wysłać raport i kliknij „Wyślij raport”. Twój raport z cyklu zostanie wysłany jako plik PDF na podany adres e-mai