Průměrné hodnoty:
K zobrazení průměrných hodnot délky cyklu vám Ava Fertility používá střední hodnotu.
 
Pro zbytek parametrů, ve kterých zobrazujeme výpočet, se vypočítá průměrná hodnota.

Do vašich průměrů je zahrnuto pouze posledních šest cyklů. Je to proto, že vaše tělo se může v průběhu času měnit a vaše průměry by měly být aktuální, aby odrážely váš aktuální stav.

Vyrovnání grafu:
Vaše grafy jsou vyrovnány v den ovulace místo 1. dne cyklu. To znamená, že můžete jasně rozpoznat průběh každého parametru kolem ovulace a také že můžete přímo porovnat své minulé cykly se současným.