Wartości średnie:

Aby wyświetlić średnie wartości długości cyklu, Ava używa wartości mediany.


Dla pozostałych parametrów, w których wyświetlamy obliczenia, obliczana jest wartość średnia.


Tylko twoje ostatnie sześć cykli jest uwzględnionych w twoich średnich. Dzieje się tak, ponieważ twoje ciało może się zmieniać w czasie, a twoje średnie powinny być aktualne, aby odzwierciedlać twój obecny stan.


Wyrównanie wykresu:

Twoje wykresy są wyrównane w dniu owulacji, a nie w pierwszym dniu cyklu. Oznacza to, że możesz wyraźnie rozpoznać wzór każdego parametru wokół owulacji i możesz bezpośrednio porównać swoje przeszłe cykle z bieżącym.