Váš náramek byl testován pro životnost nejméně 2 roky, počínaje prvním dnem, kdy jej použijete. Doporučujeme, abyste náramek po tomto okamžiku nepoužívala, protože by mohla být ohrožena životnost baterie a tím i přesnost produktu.

Když získáte nový náramek, pokračujte v používání Ava Fertility spárováním nového náramku se svým stávajícím účtem. Pokud budete nadále používat stejný účet, žádná z vašich předchozích dat nebudou ztracena.

Nezapomeňte starý náramek zlikvidovat vhodným způsobem. Látky obsažené v tomto zařízení a jeho baterii mohou poškodit životní prostředí nebo způsobit zranění, pokud se s nimi bude nesprávně manipulovat nebo je nesprávně likvidovat. Pokud potřebujete více informací, obraťte se na místní autoritu pro  likvidaci odpadu pro příslušné místní zákony a předpisy.