Vždy se ujistěte, že na náramku nejsou nečistoty. K pravidelnému čištění zařízení používejte čistý vlhký hadřík. Nikdy náramek nemyjte pod kohoutkem, nepoužívejte agresivní chemikálie, silné čisticí prostředky, čisticí rozpouštědla (např. rozpouštědla na bázi alkoholu) nebo ethanol.