Zawsze upewnij się, że bransoletka jest wolna od brudu. Do regularnego czyszczenia urządzenia używaj czystej, wilgotnej szmatki. Nigdy nie myj go pod kranem ani nie używaj żrących chemikaliów, silnych detergentów, rozpuszczalników czyszczących (np. rozpuszczalników na bazie alkoholu) ani etanolu .