Naładuj bransoletkę Ava przez co najmniej cztery godziny przed pierwszym użyciem i przez co najmniej dwie godziny dziennie, aż górna dioda LED zaświeci się na zielono.


Używaj wyłącznie oryginalnego kabla do ładowania dołączonego do przesyłki z bransoletką Ava. Ładowanie bransoletki niezgodnym kablem może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Jeśli nie masz już kabla dostarczonego z urządzeniem, skontaktuj się z obsługą klienta Ava w celu wymiany.


Kabel Ava można podłączyć do dowolnego zasilacza zgodnego ze standardem IEC 60950-1 lub IEC 62368-1. Na przykład zasilacz telefonu lub gniazdo zasilania laptopa zwykle są zgodne z tymi normami.