Możesz dostosować widok „Dane zdrowotne” i zdecydować, które wykresy chcesz tam widzieć. Po prostu przejdź do „Więcej” (w systemie iOS) lub „Menu” (w systemie Android) i wybierz „Ustawienia aplikacji”. Tam możesz włączyć parametry, które chcesz zobaczyć w widoku „Dane zdrowotne”.


Nawet jeśli parametr jest wyłączony, Ava Fertility nadal będzie zbierać wszystkie dane dotyczące parametrów, aby wykonać obliczenia dla prognoz płodności”.