Wybierz przycisk logowania (za pomocą przycisku „”+”” u dołu ekranu), wybierz żądaną datę na pasku nawigacyjnym daty u góry ekranu, a następnie wybierz niestandardową kategorię zdarzenia.


Kliknij znak +, aby utworzyć własny dziennik. Ta kategoria zdarzeń będzie teraz widoczna jako codzienny wybór na liście niestandardowych kategorii.


Jak usunąć niestandardowe zdarzenie:

W systemie iOS przesuń palcem w lewo po niestandardowym zdarzeniu, które chcesz usunąć.


W przypadku Androida dotknij małej strzałki po prawej stronie niestandardowego zdarzenia, które chcesz usunąć. Wybierz usuń i potwierdź swój wybór.


Po usunięciu niestandardowego zdarzenia nie można go odzyskać. Będziesz musiał ponownie dodać wpis.