Aby korzystać z Ava, musisz pobrać aplikację Ava Fertility ze sklepu App Store™ lub Google Play™ i utworzyć konto. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.


Jeśli kiedykolwiek zechcesz usunąć swoje konto Ava Fertility, przejdź do sekcji „Więcej” w aplikacji, dotknij „Mój profil” i przewiń do samego dołu ekranu. Tam dotknij „Usuń konto”.


Pamiętaj, że usunięcie konta oznacza usunięcie wszystkich danych, które kiedykolwiek zapisałeś w Ava Fertility. Nie ma możliwości odzyskania tych danych po usunięciu konta.