Nově vytvořené nebo upravené budíky je třeba přenést z aplikace do náramku. V případě, že komunikace mezi náramkem a aplikací nebude úspěšná, zobrazí se chybová zpráva, že vaše úpravy nejsou uloženy."

Nejčastější důvody této chybové zprávy jsou: 
Vaše Bluetooth je deaktivováno. Při pokusu o aktualizaci budíků se ujistěte, že je v telefonu povoleno Bluetooth. 
Náramek Ava Fertility není dostatečně blízko k vašemu mobilnímu telefonu. Ujistěte se, že je náramek Ava Fertility blízko telefonu, aby bylo možné navázat spojení. 
Náramek Ava Fertility je zcela vybitý. V případě, že je náramek Ava zcela vybitý, nemůže komunikovat s aplikací. Chcete-li tento problém vyřešit, připojte zařízení k napájení a zkuste časy aktualizovat znovu.