Změny srdeční frekvence (HRV), měřené každých 10 sekund, odráží variabilitu mezi údery vašeho srdce.

Vaše klidová tepová frekvence je celkový průměr počtu tepů za minutu pumpovaných vaším srdcem. Údery však nemusí během této minuty přicházet se stejnou frekvencí. Náramek Ava Fertility měří vaši tepovou frekvenci prostřednictvím optické zpětné vazby. Základní senzorová technologie se nazývá fotopletysmografie.

Poměr HRV zachycuje, jak moc se mění váš vzorec tepů: bije vaše srdce téměř každou sekundu, s malými odchylkami, nebo hodně kolísá, bije rychleji na několik sekund a pak se zase zpomalí?

Vaše zdravotní údaje v aplikaci vám ukazují váš denní poměr HRV, jedno měření HRV a definované jako časové období s nízkou frekvencí dělená obdobím vysokou frekvencí. Kromě kontextových faktorů, jako je nedostatek spánku, nedávné cvičení a již existující zdravotní stavy, se HRV může lišit v závislosti na fázi menstruačního cyklu. Klinické studie společnosti Ava prokázaly zvýšení poměru HRV po menstruaci a poklesy po ovulaci, což poskytuje další potenciální biofyzikální vodítko o fázi vašeho menstruačního cyklu.