Funkcja alarmu jest dostępna tylko dla bransoletki Ava 2.0 lub nowszej:

iOS:

Odwiedź widok „Moja bransoletka Ava” w menu „Więcej”

Android:

Przejdź do sekcji „Moje alarmy” w menu głównym.


Dzięki tej funkcji możesz dodać alarm, który obudzi Cię delikatną wibracją. Pomyślne ustawienie, edycja lub usunięcie alarmu będzie sygnalizowane przez wibracje i białą diodę LED na Twojej bransoletce Ava. Ikona alarmu w prawym górnym rogu ekranu głównego również pokaże ustawiony czas. Dotknięcie ikony spowoduje przekierowanie z powrotem do sekcji „Moje alarmy”.


Bransoletka Ava będzie wibrować przez 5 sekund w momencie ustawienia alarmu. Aby wyłączyć alarm, dotknij go 2 razy palcami. Innym sposobem na zatrzymanie wibracji bransoletki jest podłączenie jej do zasilania.

Jeśli nie wyłączysz alarmu, bransoletka Ava ponownie wibruje po 9, 18 i 27 minutach. Możesz dotknąć urządzenia w dowolnym momencie w tym czasie, aby wyłączyć alarm.


Jeśli podróżujesz po różnych strefach czasowych, zsynchronizuj bransoletkę Ava, aby zaktualizować ją do nowej strefy czasowej. Zobacz także „Podróżowanie z moją bransoletką Ava przez strefy czasowe i na dużych wysokościach” [Link to FAQ 13.1]